www.thailandlism.com/webboard

ท่องเที่ยวประเทศไทย => สถานที่ท่องเที่ยว,กิจกรรม,Day trip,ทริปต่างๆ => ͤ: thailandlism ѹ¹ 17, 2012, 08:05:15 AMǢ: ข้อมูลเบอร์โทร,บริษัทรถทัวร์,เส้นทางเดินรถต่างๆ ภาค เหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง ตะวันตก ใต้
Ǣ: thailandlism ѹ¹ 17, 2012, 08:05:15 AM
เบอร์โทรบริษัทเดินรถ

ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคกลาง

บริษัทขนส่งจำกัด 02-9362841-48, 02-9362852-66 ต่อ 442,311
อุทัยธานีเดินรถ 02-5122763
เพชรทัวร์ 02-9363230
แอร์อรัญพัฒนา (ชาญชัยบริการ) 02-5123755-6, 02-2720365, 02-2721513
ลพบุรีสิงห์บุรีทรานสปอร์ต 02-512-2347, 02-9363603
ส.วิริยะทรานสปอร์ต 02-5122565
ท่าช้างทัวร์ 02-9362250
วัชรินทร์ทัวร์จำกัดลพบุรี 02-9363603
สุพรรณบุรี(สายใหม่) 02-9363505
สมบรูณ์พัฒนาทัวร์จำกัด
อยุธยาเดินรถจำกัด
เพชรประเสริฐทัวร์ 02-9363230
ชัยนาททัวร์ 02-9363808
ฉะเชิงเทราขนส่ง (1971) จำกัด หมอชิต 02-9363249
สาริกาเดินรถ


ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคตะวันออก

บริษัทขนส่งจำกัด 02-9362841-48,02-9362852-66 ต่อ 442,311
ศรีราชาทัวร์ หมอชิต 02-9364029 เอกมัย 02-9315188
ระยองรัตนมงคลทัวร์ หมอชิต 02-9361216 เอกมัย 02-3914990
รถร่วมชลบุรีทัวร์ หมอชิต 02-9364041 เอกมัย 02-3919829
รถรุ่งเรืองทัวร์ หมอชิต 02-9363509 เอกมัย 02-3901230
ส.เอกชัย57 หมอชิต 02-9363457
พรนิภาทัวร์ หมอชิต 02-9362256-7 เอกมัย 02-3915179
ธนกวีขนส่ง หมอชิต 02-9363388 เอกมัย 02-3912333
เชิดชัยทัวร์ หมอชิต 02-9360199 เอกมัย 02-3912237
ฉะเชิงเทราทัวร์ เอกมัย 02-3922391
แอร์สัตหีบทัวร์ เอกมัย 02-3911138 สัตหีบ (038)422-607
ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคเหนือ
บริษัทขนส่งจำกัด 02-9362841-48,02-9362852-66 ต่อ 442,311
บริษัทศรีทะวงค์ทัวร์ (กริษาทัวร์เดิม) 02-9363553,02-936-2982-3
ทันจิตต์ทัวร์ 02-936-3210-4
เชิดชัยทัวร์ 02-936-0198-9
สยามเฟิสท์ทัวร์ 02-9362953
สมบัติทัวร์ 02-9362495-9
วิริยะทัวร์ 02-9362827
อินทราทัวร์ 02-9362492-3
ถาวรฟาร์ม 02-9362945
คฤหาสน์ทัวร์ 02-9363531
วิริยะแพร่ทัวร์ 02-9363720
ชัยสิทธิ์ทัวร์ 02-9363553
วินทัวร์ 02-9363753-4
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 02-9362924-5
รุ่งประเสริฐทัวร์ 02-9363638-9
ชาญทัวร์ 02-9363282
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 02-9362205-7
นครชัยแอร์ 02-9361339
แอบบาสเดอร์ทัวร์ 02-9363481
เอื้องหลวงล้านนาทัวร์ 02-9362852
รุ่งประเสริฐทัวร์ 02-9363638-9
บารมีทัวร์บุษราคัมทัวร์ 02-936-0483
โชครุ่งทวีทัวร์ 02-936-4274


ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัทขนส่งจำกัด 02-9362841-48, 02-9362852-66 ต่อ 442,311
407 พัฒนา 02-9360072 , 02-9360081
กันทรลักษณ์ทัวร์ 02-9362810
กิจการทัวร์ 02-936-3806
ขอนแก่นทัวร์ 02-9360036
พิบูลย์ทัวร์ 02-9360657
ศรีสะเกษทัวร์ 02-936-
สุรนารีแอร์ 02-5378369
บุณฑริกทัวร์ 02-9360017, 081-4556275
อีสานทัวร์ 02-936-
ภูกระดึงทัวร์ 02-936-0511
บริษัทเมืองเลยพัฒนาทัวร์ 02-9360499, 080-4736767
ชัยสิทธิ์ทัวร์ 02-936-2781
ชาญทัวร์ 02-936-3282
เชิดชัยทัวร์ 02-936-0253 , 02-936-0611
อุบลแอร์ สาย25
สายันต์ทัวร์02-936-
ไทยอีสานทัว ร์02-936-
สิทธิชัยทัวร์ 02-936-
เทพรัตน์ทัวร์ 02-9360483
แอร์อุดร 02-9362735
สหทรัพย์สินเดินรถ 02-936-
อาจสามารถทัวร์ 081-4826733
บริษัทชัยภูมิทัวร์ 28 (ป.2) 02-9360029
บริษัทธนลาภทัวร์ 081-8286284, 089-9273838, 089-9273838, 081-9063414
เพชรประเสริฐทัวร์ 02-9361977
ไทยสงวน 1990 จำกัด 02-9360582
นครชัยแอร์ 02-9360009
นวนครทัวร์ 02-9363720
บารมีทัวร์บุษราคัมทัวร์ 02-9360483
ประหยัดทัวร์ 02-9360496
บริษัทสาเกตแอร์ด่วน 24 (ป.2) 02-9360687
พลาญชัยเดินรถ 02-9360262, 02-9360687
พุทไธสงทัวร์ 02-9360025
บริษัทชัยภูมิแอร์ (จงเจริญกรุ๊ป) 02-9361977
รุ่งประเสริฐทัวร์ 02-9363638-9
ชนะภัยทัวร์ 02-9360411
มุกดาสยามทัวร์ 02-9360043
แอร์เมืองเลย 02-9360142
ยโสธรทัวร์ 02-9360017
ราชสีมาทัวร์ 02-9360615
โรสทัวร์ 02-9360155
ศรีสหงวนวัฒนาสาครทัวร์ 02-9363353, 02-9361907
ศิริรัตน์ผลทัวร์ 02-9362078, 02-9362098
สมบัติทัวร์ 02-9363256
ชุมแพทัวร์ 02-9363842
สหกิจทัวร์ 02-9360290
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 02-9360453, 02-9360309
แสงประทีบเดินรถ 02-9360321, 02-9360371
แอร์โคราชพัฒนา 02-936-2252
บริษัทแอร์ชัยภูมิจำกัด(วัฒนากรุ๊ป) 02-9360039
แอร์พนมไพร 02-9362977, 02-9360158
แอร์มุกดาหาร 02-9360034
พรทวีชัยแอร์ 02-9362473
ภัทรสรชัยชยาภรณ์ทัวร์ 02-9362977, 02-9360158ข้อมูลบริษัทเดินรถภาคใต้

บริษัทขนส่งจำกัด 02-4224400-1, 02-9846122 จองตั๋ว 02-4224444, 02-2623456
กรุงสยามทัวร์ 02-8946045
กาญจนบุรีทัวร์ 02-4355012
โชคอนันต์ทัวร์ 02-8946300-2
ดำเนินทัวร์ 02-8946355
ไทยเดินรถ 02-8946102
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 02-8871467-8, 02-4482767
ท่าช้างทัว0 2-936-2250
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 02-8946154-5
นครศรีราชาทัวร์ 02-8859608-9
บางสะพานทัวร์ 02-8859128
ประจวบทัวร์ 02-4357414
รถรุ่งเรือง 02-8946363
ปิยะทัวร์ 02-8946331
เพชรบุรีทัวร์ 02-8846568-9
ภูเก็ตท่องเที่ยวทัวร์ 02-8859025-6
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ 02-89-6171-2
ลิกไนท์ทัวร์ 02-8946151-3
สมบัติทัวร์ 02-8946008
ศรีสยามเดินรถ 02-8946160-2
บริษัทบัสเอ็กซ์เพลสจำกัด (BUS EXPRESS) 02-8946101-3
สุวรรณทีทัวร์ 02-89-6066-7
สยามเดินรถจำกัด 02-448-6946
นิวมิตรทัวร์ 02-894-6115
ศรีสุเทพทัวร์ 02-02-8946154-5
พัชราภรณ์ทัวร์โทร 02-8845553, 02-884-5455
นครปฐมทัวร์ 02-435-4971
หัวหิน-ปราณทัวร์ 02-8846192-3
ราชบุรีทัวร์ 02-4355036
ด่านช้างทัวร์ 02-4352727


แนะนำเวปของบริษัทรถทัวร์ต่างๆคับ

บริษัทขนส่ง
http://www.transport.co.th/
สมบัติทัวร์
http://www.sombattour.com/html/index.php
สยามเฟิสท์ทัวร์
http://www.siamfirst.co.th/
ภัทรสรชัยทัวร์
http://www.patsornchaitour.com/index.php
อินทราทัวร์
http://indra-tour.com/service.html
สหพันธ์ทัวร์
http://www.sahaphan.com
ศรีราชาทัวร์
http://www.srctour.com
เชิดชัยทัวร์
http://www.cherdchaitour.com
เพชรประเสริฐทัวร์
http://www.phetprasert.com
จองตั๋วรถทัวร์
http://www.thairoute.com/homepage/index.php
นครชัยทัวร์
http://www.nakhonchaitour.com
นครชัยแอร์
http://www.nca.co.th/newweb/index.php
บารมีทัวร์ บุษราคัมทัวร์http://www.barameetour.th.gs/web-b/arameetour/index.htm
แอร์โคราชพัฒนา
http://www.airkorat.com/main.php
ศรีสุเทพทัวร์
http://srisuthep.890m.com
ภูเก็ตท่องเที่ยว
http://busphuket.com/index.php
โชครุ่งทวีทัวร์
http://www.chokerungtaveetour.com/home.html
รุ่งเรือง(มุกดาหาร)
http://www.roong-reuang-mukdahan.blogspot.com/
กรีนบัสเชียงใหม่
http://www.greenbusthailand.com/chai...?cx_newsid=226
เปรมประชาขนส่ง
http://www.maehongson.go.th/fly.php
รถรุ่งเรืองทัวร์
http://www.pattayabus.com/th/
รุ่งกิจทัวร์
http://www.rungkittour.com/
นครชัยขนส่ง
http://www.nakhonchai.net/home.php
ชินเกียรติโคราช
http://www.korat-huahin.com/main.php
สหมิตรอุบล
www.sahamit.net


Ǣ: Re: ข้อมูลเบอร์โทร,บริษัทรถทัวร์,เส้นทางเดินรถต่างๆ ภาค เหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง ตะวันตก ใต้
Ǣ: thailandlism ѹ¹ 17, 2012, 08:07:19 AM
เส้นทางเดินรถ


เส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท (ภาคเหนือ)

1.สมบัติทัวร์
เถิน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่สาย
พะเยา ดอกคำใต้ จุน เทิง เชียงของ
แพร่ น่าน ทุ่งช้าง
ลี้ ดอยเต่า แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2.ชาญทัวร์
เชียงใหม่
3.นครชัยแอร์
เชียงใหม่
4.อินทราทัวร์
กำแพงเพชร ตาก เถิน ลำปาง ดอยติ เชียงใหม่ เชียงราย
5.แอมบาสเดอร์ทัวร์
เชียงใหม่
6.บุษราคัมทัวร์
อุตรดิตถ์ เด่นชัย แพร่ ร้องกวาง เวียงสา น่าน
7.วิริยะทัวร์
ตาก บ้านตาก เถิน แม่พริก เกาะคา ลำปาง ห้างฉัตร แม่ทา ดอยติ เชียงใหม่
อุตรดิตถ์ เด่นชัย สูงเม่น แพร่ ร้องกวาง เวียงสา น่าน
8.ทันจิตต์ทัวร์
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พรานกระต่าย คีรีมาส สุโขทัย แม่สอด
ตาก บ้านตาก เขื่อนภูมิพล เกาะคา ลำปาง เชียงใหม่
9.พรพิริยะทัวร์
อุตรดิตถ์ เด่นชัย แพร่ สอง
ลำปาง ดอยติ เชียงใหม่
10.เอื้องหลวงล้านนาทัวร์
เชียงใหม่
11.กริษาทัวร์
เชียงใหม่
12.ชัยสิทธิ์ทัวร์
กำแพงเพชร ตาก เถิน ลำปาง ดอยติ เชียงใหม่
13.ชาญทัวร์
กำแพงเพชร ตาก เถิน ลำปาง ดอยติ เชียงใหม่
14.รุ่งประเสริฐทัวร์
เชียงใหม่
15.-
16.นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
กำแพงเพชร ตาก เถิน สบปราบ เกาะคา ลำปาง เชียงใหม่ แม่ริม แม่มาลัย เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง บ้านท่าตอน
17.สยามเฟิร์สทัวร์
ลำปาง เชียง ใหม่
ดอกคำใต้ จุน เชียงคำ เทิง
พาน เชียงราย แม่จัน แม่สาย
18.โชครุ่งทวีทัวร์
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ แพร่ สอง งาว พะเยา แม่ใจ พาน เชียงราย แม่สาย
ดอกคำใต้ จุน เชียงคำ เทิง เชียงของ
19.เชิดชัยทัวร์
กำแพงเพชร พะเยา เชียงของ
แม่สอด ตาก เถิน เกาะคา ลำปาง เชียงใหม่
พะเยา พาน เชียงราย แม่จัน แม่สาย
พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย อุตรดิคถ์
พิจิตร ตะพานหิน แพร่ น่าน ทุ่งช้าง
20.วิริยะแพร่ทัวร์
แพร่ น่าน
21.-
22.วินทัวร์
กำแพงเพชร พรานกระต่าย คีรีมาส อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุตรดิคถ์
พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ด่านลานหอย
23.พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
พิษณุโลก กงไกลลาส สุโขทัย บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ เขาค้อ
24.ถาวรฟาร์ม
นครสวรรค์ เชียงของ
25.เพชรประเสริฐทัวร์ทัวร์
วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า
26.-


เส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท (ภาคอีสาน)

1.รุ่งประเสริฐทัวร์
ขอนแก่น อุดร หนองคาย
ชุมพวง สตึก สนม ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ รัตนบุรี บึงบูรณ์ ศรีสะเกษ กันทรารมย์
บ้านไผ่ มหาสารคาม บรบือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เขื่อนใน อุบล
2.ชาญทัวร์
เมืองพล บ้านไผ่ ขอนแก่น เชียงยืน กระนวน น้ำพอง เขาสวนกวาง โนนสะอาด กุมภวาปี อุดรธานี หนองคาย
บรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ยโสธร เขื่อนใน อุบลราชธานี
3.นครชัยแอร์
ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบล
4.พรทวีชัยแอร์
พิมาย ชุมพวง ประทาย ทางพาด พุทธไธสง พยัคฆภูมิ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร
5.ศิริรัตนผลทัวร์
จักราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ จอมพระ สำโรงทาบ ศรีสะเกษ กันทรารมย์ วารินชำราบ อุบลราชธานี
นางรอง ปรางค์กู่
6.พิบลย์ทัวร์
กันทรารมย์ อุบลราธานี พิบูลย์มังสาหาร ช่องเม็ก สิรินธร บุณฑริก
7.ศรีสะเกษทัวร์
หนองกี่ นางรอง ประโคนชัย ปราสาท ขุขันธุ์ ศรีสะเกษ
8.แอร์เมืองเลย
หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว ชุมแพ คอนสาร ผานกเค้า วังสะพุง เลย เชียงคาน ปากชม
แก้งคล้อ บ้านแท่น หนองเรือ ภูเวียง หนองนาคำ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
ผาขาว เอราวัณ ท่าลี่
9.ไทยสงวน 1990 จำกัด
ประทาย พยัคฆภูมิ เกษตรวิสัย ยโสธร ป่าติ้ว อำนาจเจริญ เสนางคนิคม เลิงนกทา นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
ทรายมูล กุดชุม ไทยเจริญ คอนสวรรค์ ธาตุพนม
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ธวัสดินแดง โพนทอง บ้านบัวขาว หนองสูง คำชะอี
บ้านไผ่ ขอนแก่น กระนวน ศรีธาตุ วังสามหมอ พังโคน วานรนิวาส คำตากล้า เซกา
บ้านแพง
10.บริษัท407พัฒนา
บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ำพอง อุดรธานี บ้านผือ ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่
กุมภวาปี บ้านดุง เฝ้าไร่ โซ่พิสัย ปากคาด บึงกาฬ
หนองคาย โพนพิสัย รัตนวาปี บึงกาฬ
11.ยโสธรทัวร์
ประทาย พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ยโสธร
12.สาย98
ขุขันธุ์ ไพรบึง เดชอุดม วารินชำราบ อุบลราชธานี
ขุนหาญ กันทรลักษณ์ น้ำยืน นาจะหลวย
13.เชิดชัยทัวร์
อุดร หนองคาย อาจสามารถ โพธิ์ไทร ดงมะไฟ
พล บ้านไผ่ มหาสารคาม ธวัสบุรี เสลภูมิ คำเขื่อนแก้ว เขื่อนใน ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
กระนวน ศรีธาตุ วังสามหมอ วาริชภูมิ วานรนิวาส คำตากล้า เซกา บ้านแพง
บรบือ ร้อยเอ็ด โพนทอง หนองพอก เลิงนกทา ดอนตาล บัวขาว หนองสูง คำชะอี มุกดาหาร
ยโสธร อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศ์สา เขมราฐ
สุรินทร์ อุทุมพรพิสัย ราษีไศล ค้อวัง
ทรายมูล กุดชุม เลิงนกทา ธาตุพนม
สว่างดินแดน พังโคน พรรณานิคม สกลนคร ท่าแร่ กุสุมาลย์ นครพนม
ป่าติ้ว น้ำปลีก หัวตะพาน พนา อำนาจน้อย ตระการ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม
14.แอร์ชัยภูมิ
ด่านขุนทด หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
15.พุทไธสงทัวร์
พล หนองสองห้อง หนองขาม บ้านแก พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย นาโพธิ์ ยางสีสุราช วาปีปทุม
16.กันทรลักษณ์ทัวร์
สังขะ ขุขันธ์ ขุนหาญ บ้านกราม กันทรลักษณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี98 น้ำยืน นาจะหลวย บุณฑริก4
17.รถด่วนอุดรปรับอากาศ
สีดา พล บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ำพอง กุมภวาปี อุดรธานี หนองคาย
18.สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
บรบือ มหาสารคาม ร่องคำ โพธิ์ชัย โพนทอง เขาวง นาคู หนองพอก เลิงนกทา
ดอนตาล เมยวดี หนองสูงคำชะอี มุกดาหาร
19.สหกิจทัวร์
ขอนแก่น เชียงยืน กระนวน คำใหญ่ ห้วยเม็ก หนองริ้วหนัง
20.ราชสีมาทัวร์
ปากช่อง นครราชสีมา
21.สุรนารีแอร์
ปากช่อง นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
22.สาย928
พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ยโสธร กุดชุม เลิงนกทา นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
23.กิจการทัวร์
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ กาบเชิง พนมดงรัก
24.ภัทรสรชัยทัวร์
โนนแดง พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร
ทางพาด ชุมพวง โคกตอง หนองบัววงศ์ โพนทราย อุดรธานี ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่
25.ชนะภัยทัวร์
สังขะ ขุขันธ์ ขุนหาญ บ้านกราม กันทรลักษณ์ เดชอุดม วารินชำราบ อุบลราชธานี
พนมไพร มหาชนะภัย แคนใหญ่ เขื่อนใน ทางโค้ง บ้านกอก
26.บารมีทัวร์
พล บ้านไผ่ ขอนแก่น น้ำพอง โนนสะอาด กุมภวาปี อุดรธานี หนองคาย
ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม โพธิ์ตาก
27.ประหยัดทัวร์
ประทาย โนนแดง พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร
พิมาย ชุมพวง ทางพาด
28.แสงประทีบเดินรถ
กันทรวิชัย กาฬสินธุ์ สมเด็จ ภูพาน สกลนคร ท่าแร่ นครพนม
สหัสขันธ์ สามชัย คำม่วง วาริชภูมิ พังโคน พรรณานิคม ศรีสงคราม อากาศอำนวย
บ้านแพง เขาวง นาคู
29.ชุมแพทัวร์
แก้งคล้อ ภูเขียว ชุมแพ คอนสาร ภูผาม่าน ผานกเค้า หนองหิน วังสะพุง เลย
30.ขอนแก่นทัวร์
พล บ้านไผ่ เชียงยืน
ขอนแก่น ชุมแพ เลย
31.อีสานทัวร์
พล บ้านไผ่ ขอนแก่น เขาสวนกวาง กุมภวาปี อุดรธานี
32.แอร์โคราชพัฒนา
ปากช่อง นครราชสีมา
33.ชัยภูมิทัวร์
ด่านขุนทด ชัยภูมิ
เทพสถิตย์ ชัยภูมิ
34.แอร์มุกดาหาร
สีดา พล บ้านไผ่ บรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ร่องคำ โพนทอง บัวขาว หนองสูง คำชะอี มุกดาหาร หว้านใหญ่
ดงหลวง
35.ภูกระดึงทัวร์
ชัยภูมิ แก้งคล้อ ภูเขียว ชุมแพ ผานกเค้า วังสะพุง เลย บ้านธาตุ เชียงคาน
เกษตรสมบูรณ์
36.แอร์101พัฒนา
พล บ้านไผ่ บรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ธวัสดินแดง โพนทอง หนองพอก เลิงนกทา
เปือยน้อย นาเชือก นาดูน ปทุมรัตต์ จตุรพักตร์ เมืองสรวง อาจสามารถ
37.แอร์อุบลราธานีสาย25
พล บรบือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เขื่อนใน อุบลราธานี
38.สายันต์ทัวร์
ประทาย พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร มหาชนะภัย ลุมพุก บ้านกอก เขื่อนใน อุบลราธานี
39.แอร์ด่วนร้อยเอ็ด ดอนตาล
พล บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองพอก เลิงนกทา ดอนตาล ภูเขาทอง
40.แอร์เขมราฐพัฒนา
โนนแดง พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ พนมไพร ยโสธร ป่าติ้ว อำนาจเจริญ หนองผือ นาหว้า เขมราฐ ชานุมาร กุดข้าวปุ้น โพธิ์ไทร
41.วัฒนาสาครทัวร์
พนมไพร ยโสธร ป่าติ้ว หัวตะพาน พนา ตระการ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โพธื์ไทร
42.แอร์อุดร
ขอนแก่น อุดร หนองคาย
43.ไทยอีสานทัวร์
นางรอง ประโคนชัย ปราสาท สุรินทร์ สำโรงทาบ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
44.ศิริรัตนผลทัวร์
จักราช ห้วยแถลง บุรีรัมย์ กระสัง สุรินทร์ ศรีขรภูมิ สำโรงทาบ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อุบลราชธานี
หนองกี่ นางรอง จอมพระ สนม
45.สิทธิชัยทัวร์
กันทรลักษณ์ อุบลราชธานี
46.ศรีสงวนยานยนต์
เขมราฐ
47.เพชรประเสริฐทัวร์
เทพสถิตย์ หนองบัวระเหว หนองบัวแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ภูเรือ
48.บุษราคัมทัวร์
บ้านแท่น หนองเรือ ภูเวียง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู นากลาง นาวัง กุดดินจี่ นาด่าน สุวรรณคูหา บ้านผือ สามเหลี่ยม น้ำโสม นายุง สังคม สุรินทร์
49.สมบัติทัวร์
ขอนแก่น ศรีเชียงใหม่ สุรินทร์ มุกดาหาร
50.ชัยสิทธิ์ทัวร์
อุดรธานี สว่างดินแดน พังโคน พรรณานิคม สกลนคร กุสุมาลย์ ท่าแร่ นครพนม
ท่าอุเทน บุ่งคล้า
กระนวน ศรีธาตุ วังสามหมอ วาริชภูมิ วานรนิวาส คำตากล้า เซกา บึงโขงหลง บ้านแพง
51 อาจสามารถทัวร์
กรุงเทพ จตุรพักต์ อาจสามารถ


เส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท(สายตะวันออก)

1.เชิดชัยทัวร์
ระยอง บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ สามย่าน จันทบุรี ตราด
2.ธนกวีขนส่ง
ตราด
3.-
4.พรนิภาทัวร์
จันทบุรี
5.ระยองทัวร์
ระยอง
6.นครชัยแอร์
ระยอง
7.รถรุ่งเรืองทัวร์
พัทยา
8.ศรีราชาทัวร์
ชลบุรี แหลมฉบัง ศรีราชา อ่าวอุดม
9.ส.เอกชัย57
ระยอง
10.แอร์อรัญพัฒนา / ชาญชัยทัวร์
หินกอง บ้านนา องค์รักษ์
นครนายก ประจันตคาม กบินทร์บุรี วัฒนานคร อรัญประเทศ
เขาหินซ้อน สระแก้ว
11.โชควัฒนาทัวร์
สัตหีบ
12.อรุณทัวร์
ระยอง
13.-
14.ระยองทัวร์
ระยอง

เส้นทางเดินรถแต่ละบริษัท (สายใต้)

1.ปิยะทัวร์
สงขลา หาดใหญ่ ด่านนอก ปาดังเบซาร์ จะนะ นาทวี
2.ไทยเดินรถ
ตะกั่วป่า โคกลอย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พัทลุง หาดใหญ่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เบตง
3.กรุงสยามทัวร์
สุราษฎร์ธานี
4.โชคอนันต์ทัวร์
ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี
5.ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
ตะกั่วป่า ภูเก็ต
6.ภูเก็ตท่องเที่ยวทัวร์
ตะกั่วป่า ภูเก็ต
7.นิวมิตรทัวร์
ระนอง
8.ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สุราษฎร์ ขนอม นครศรีฯ ทุ่งสง พัทลุง ตรัง สตูล
9.ลิกไนท์ทัวร์
พังงา กระบี่
10.นครศรีร่มเย็นทัวร์
นครศรีธรรมราช ปากพนัง
11.สมบัติทัวร์
ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ระนอง ทุ่งสง
สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เกาะสมุย
12.สุวรรณนทีทัวร์
ชุมพร หลังสวน ละแม
13.-
14.เพชรบุรีทัวร์
15.นครศรีราชาทัวร์
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปากพนัง
16.หัวหิน-ปราณบุรีทัวร์
ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี
17.บางสะพานทัวร์
บางสะพาน
18.ประจวบคีรีขันธ์ทัวร์
ประจวบขันธ์
19.ศรีสุเทพทัวร์
นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ปากพนัง ตรัง สตูล
20.สยามเดินรถ
สงขลา หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ด่านนอก จะนะ นาทวี ปัตตานี นราธิวาส สุไหงโก-ลก ยะลา เบตง
21.พัชราภรณ์ทัวร์
ชุมพร


ภาคกลาง

1.กลุ่มสาริกาเดินรถ
องครักษ์ ม.ศ.ว. บ้านนา แยก จ.ป.ร. นครนายก ท่าแดง ปากพลี หนองชะอม วงเวียน ปราจีนบุรี
2.ลพบุรีสิงห์ทรานสปอร์ต
หินกอง พุแค หน้าพระลาน พระพุทธบาท ลพบุรี
3.วัชรินทร์ทัวร์
หินกอง พุแค หน้าพระลาน พระพุทธบาท ลพบุรี
4.อุทัยวานิชเดินรถ
วัดอัมพวัน ปากบาง โพนางดำ ศาลาแดง เขื่อนชัยนาท บ้านตึก ทัพทัน หางน้ำ ลาดยาว สว่างอารมณ์ คลองลาน เขาชนกัน คลองน้ำไหล
5.ชัยนาททัวร์
โพธิ์ทอง ท่าช้าง ยางมณี บางระจัน ชัณสูตร หางน้ำ โพนางดำ สรรคบุรี สรรพยา อินทร์บุรี เขื่อนชัยนาท ชัยนาท
6.ส.วิริยะทรานสปอร์ต
ไชโย วัดอัมพวัน ปากบาง สิงห์บุรี บางระจัน สรรคบุรี ชัณสูตร หันคา วัดสิงห์ ตาคลี อินทร์บุรี โพนางดำ สรรพยา เขื่อนชัยนาท
7.อุทัยธานีเดินรถ
ไชโย พรหมบุรี อินทร์บุรี ชัยนาท มโนรมย์ อุทัยธานี
8.กลุ่มสี่ประเสริฐทัวร์
ไชโย พรหมบุรี อินทร์บุรี ชัยนาท มโนรมย์ อุทัยธานี
9.ฉะเชิงเทราขนส่ง (1971)
คลองสวน สนามบินสุวรรณภูมิ อ่อนนุช แยกพระราม ๙ พัฒนาการ อ่อนนุช บางนา สำโรง บางปู คลองด่าน บางปะกง ท่าสะอ้าน เซ็นทรัล ศรีเอี่ยม ราม 2 วัดสลุต บางพลี บางพลีน้อย บางบ่อ เสาธง โอ่งแตก บ้านระกาศ เคหะ หอมศีล บางวัว บางสมัคร ฉะเชิงเทรา คอมเพล็กซ์ เสาชะโงก เสม็ด บางคล้า เมืองเก่า หนองปลาตะเพียน เมืองใหม่ ศิริพนม พนมสารคาม
10.รถร่วมฯ ชลบุรี-กรุงเทพฯ
ชลบุรี บางแสน อ่างศิลา บ้านบึง พนัสนิคม กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ (บชร.๑)
11.รัตนมงคลทัวร์
กม.10 บ้านฉาง ระยอง
12.กลุ่ม 975-954
นวนคร อยุธยา วิเศษ อ่างทอง แคราย บางใหญ่ บิ๊กคิงส์ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ห้าแยก ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี สามชุก ศรีประจันต์ เดิมบาง ท่าช้าง
13.สมบูรณ์พัฒนาทัวร์
นวนคร อยุธยา วิเศษ อ่างทอง แคราย บางใหญ่ บิ๊กคิงส์ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ห้าแยก ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี

สายภาคตะวันตก

1.กาญจนบุรีทัวร์
นครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง ลูกแก ท่ามะกา ท่าเรือพระแท่น ท่าม่วง กาญจนบุรี
2.บ้านโป่งทัวร์
นครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง
3.นครปฐมทัวร์
บางแค หนองแขม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ท่านา พุทธมณฑล หุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม
4.ด่านช้างทัวร์
นครปฐม กำแพงแสน อู่ทอง ด่านช้าง
5.แอร์สุพรรณบุรีทัวร์
บางใหญ่ บางบัวทอง นพวงศ์ ขุนศรี ลาดบัวหลวง บางปลาม้า สุพรรณบุรี
6.ดำเนินทัวร์
แม่กลอง อัมพวา ดำเนิน
7.ราชบุรี สาย 76
นครปฐม ทับแก้ว บางแพ ราชบุรี
8.กาญจนบุรีเดินรถ
นครปฐม สระกระเทียม สามแยกกระจับ บ้านโป่ง ลูกแก ท่ามะกา ท่าเรือพระแท่น ท่าม่วง กาญจนบุรี
9.จินดาเจี่ยทัวร์
บางแค หนองแขม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ท่านา นครปฐม สระกระเทียม แยกบางแพ ราชบุรี คูบัว ปากท่อ


เครดิตจาก คุณระดับเทพ EG http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1687

(http://www.thailandlism.com/webboard/index.php?action=dlattach;topic=33.0;attach=171;image)